ОБЩИНСКИ СПОРТЕН ПЛУВЕН ЦЕНТЪР „АНТОН МИТРОВ”

На мястото на бетоновия център към Трудови войски, започ-ва  поетапно изграждане на Покрит ,плувен басейн, за нуждите на велинградските  плувци.
През 1976г. се изгражда открито корито с размери 25 /12.5 м.
До 1982г. се дострояват  и съответно откриват : висока покрита част, на около 800 кв.м., в която има зала с басейн с размери  25 /12.5 метра, със средна дълбочина 1.40 м. и 6 бр. плувни коридори, малка спортна зала, 4-ри съблекални, 2-ве бани и тоалетни, машинно отделение за вентилация, пречистване и подгряване на входящия въздух, инсталация  за отопление с минерална вода.
Дострояват се  спортно-възстановителен център ,с баня с две вани, съблекални, кафе-барче, сауна.
През 1994 г. се дострояват две спортни зали за обща физическа подготовка.
Покрит 25м плувен басейн се стопанисва от единствения тогава  Плувен клуб „ЧЕПИНЕЦ”. А по-късно в него провеждат тренировки и състезания и двата новообразувани – ПК”БЕЛМЕКЕН” и  СК „ДЕЛФИН”. Граждани  не се допускат.
С Решения № 106/29-07.1997г.; №139/23.07.1997г. и  № 190/ 06.10.1997г. се образува  Общинско предприятие „Спортни имоти и плажове”-Велинград, с Управител Никола Тодев и с цел стопанисване, поддръжка, ремонт и управление на 17 броя общински спортни обекти, между които и обект „Покрит,25м,плувен басейн и ЗОФП”
С много преговори се съвместяват трите плувни клуба да тренират заедно , а така също ППБасейн да се ползва и от граждани.
П.П.Басейн се захранва с топла минерална вода, с Т = 73  С, от Сондаж № 4 „Власа” – находище № 16, Велинград – Каменица. От 2000г. влиза в действие  Закона за водите в България. Определят се басейнови  дирекции, минералните води стават изключителна държавна собственост и започват  мъките на ползвателите – безкомпромисна бюрокрация и корупция.  За ППБасейн се действа и изваждат  три    Разрешителни за водоползване :
На водопровода от „Власа”,захранващ ППБасейн има още 15 ползватели и от София се издават нови Р.В.П.-та  без да са съобразени с дебита на сондажа, водата не достига и има постоянни проблеми.
2004 – 2005 г. успяваме да прокараме втори,байпасен, тръбопровод за захранване ППБасейн с мин.вода, правят се разпределителна и водомерна шахти, дренажи и отводняване.
2006г. с Решение № 43 / 26.01.2006г. П-л № 1 на Общ-съвет Велинград  ОП „Спортни имоти и плажове” се преобразува и заедно с ОП”Общински пазари и тържища” образуват ново  ОП„Общински имоти  и пазари” .
През 2008 – 2009 г. Община Велинград предприема ,съвместно с  Проект „Красива България”, действия по извършване на дълго очаквания основен ремонт на ППБасейн, на стойност   278 042 лева.
2010г. е подменена изцяло дограмата с алуминиева .
2009 – 2010 г. започва изграждането на  „Компенсаторен резервоар  с филтърно помещение”  за П П Басейн , с цел икономия на  минерална вода.  Съоръженията се  пускат в експлоатация без нужната и изискваща се документация със всички произтичащи от това рискове и сега създава много експлоатационни проблеми и затруднения за поддръжката.
На 25.10.2011 г. по Решение  № 299/25.11.2010г. на Общ.съвет Велинград, по случай  една година от смъртта на почетния гражданин и заслужил треньор Антон Митров (бате Тони). П.П.25м.Басейн и ЗОФП е преименуван  в „ ОБЩИНСКИ СПОРТЕН ПЛУВЕН ЦЕНТЪР „АНТОН МИТРОВ” –Велинград
 
zakrit1zakrit2zakrit3zakrit4