ИНТЕРАКТИВНАТА КАРТА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА ВЪВ ВЕЛИНГРАД

дава възможност на посетителите на сайта да се запознаят с цялостната структура на добиването и разпределението на голямото природно богатство - минералните води в СПА столицата на Балканите - град Велинград - градът с най-богат избор на минерални води в цяла България. Тяхното количество и качествено разнообразие предоставя големи възможности за ползване на водата за различни цели - от спортно-рекреативни, лечебни и профилактични до почивки, ваканции, туристически атракции, бутилиране и др.

В сайта имате възможност да се запознаете със структурата на минералните води във Велинград. Чрез избора на едно от четирите находища на вода - Чепино, Лъджене, Каменица и Драгиново, мажете да посетите страница, на която са представени общите параметри на водата в находището:
- дебит;
- температура;
- начините на използване на водата;
- приложението на конкретната минерална вода от находището;
- лечебни свойства на водата от находището;
- изворите и сондажите, чрез които се добива минералната вода с техните химически, радиоактивни и балнеологични характеристики. 
За отделните извори и сондажи са приложени и могат да се разгледат официални анализи от оторизирани лаборатории и институции, показващи цифровите измерения на показателите.
 
По долу посетителите могат визуално да се запознаят на карта с географското разположение на обектите, предлагащи на жителите и гостите на града да се възползват от минералната вода на конкретното находище. В легендата посетителите лесно ще се ориентират, че на картата са представени трите основни типа обекти:
- чешми, разположени по улиците на града;
- хотели, използващи водата от конкретния извор или сондаж при предоставяне на услуги на своите гости;
- бани, басейни и медицински обекти, използващи минералната вода.
И трите вида обекти са представени нагледно като точки на картата, свързани със захранващия ги извор или сондаж чрез точен адрес и снимка. По този начин могат да се свържат характеристиките на конкретният източник - извор или сондаж с конкретни обекти на картата на града, което дава възможност за сепариране на информацията за конкретния обект. При използване на възможностите на картата - смяна на вида карта и използване на режима "Поглед от улицата", посетителят на сайта може да получи конкретна информация за физическото разположение на търсения от него обект на улицата. Една част от обектите използват вода от различни източници, поради което се появяват при избор на кой да е от тях.
 

Сайтът предоставя възможност за получавате на по-задълбочена информация за част от обектите с повишено обществено значение - Обществените минерални бани и Басейните, използващи минералната вода от посочените източници. В страниците на конкретните бани и басейни има възможност да се научи повече за историята им, за актуалното им състояние, за лечебните, възстановителните и хигиенните им свойства, за качествата на ползваната минерална вода, за работното им време и цените на билетите при посещение. Има визуализация на обектите със съвременни и ретро фотоси, даващи по-пълна представа за тях.

Сайтът предоставя възможност за пряка връзка с Туристическият информационен център на град Велинград, където можете да получите много повече по интересуващи Ви въпроси.

Желаем Ви приятно пътешествие в нашия сайт!