Лъджене

В квартал Лъджене изворите са разпределени в три основни групи – при Вельова баня – 8 извора, при мъжката и женската баня – 1 сондаж и 5 извора и при Топилата – 6 извора. Сумарният дебит на находището е 31,45 л/сек, температурата на водата според находището/сондажа е 25 -63 градуса по Целзий. Водата се характеризира като хипертермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно – сулфатно – натриева, флуорна и силициева. Във Вельова баня се ползва натурално, без охлаждане – с температура 43 градуса по Целзий. В Кремъчна баня се охлажда от 65 на 36 градуса. Прилага се за лечение на неврози, хипертонична болест, климактерични смущения, ендокринни заболявания и др. Наблизо е разположена Женската баня и поликлиниката. На границата на квартал Лъджене и Каменица е разположена Кална баня Температурата тук се понижава от 84 на 39 градуса. Прилага се при ставни, гинекологични и неврологични заболявания. За питейно лечение се използва най-често водата от извор №11, която помага при бъбречни и урологични проблеми. Тя има изразени промиващи и деуретични функции, чрез което се изхвърлят пясъци, соли, камъни и отпадни възпалителни продукти. При бъбречно-каменна болест се препоръчва поемането на голямо количество вода – по 30 милилитра/килограм тегло. Нерядко това спомага за изхвърлянето на камъни и избягването на оперативно лечение. Прилагат се и „водни удари“ – сутрин на гладно се изпиват 1000 – 1500 милилитра вода. При наличието на големи камъни, които е невъзможно да бъдат изкарани без операция се препоръчват малки дозировки -250 милилитра по 3 пъти дневно с цел отмиване на затлачванията. При хронични бъбречни заболявания чрез водата се елиминират отпадните възпалителни продукти и се променя киселинноста на урината, което пречи на развитието на микроорганизмите. Също така водата се пие при проблеми със стомашно-чревния тракт устата, хранопровода, стомаха, червата – при гастрити, язви, болки след операции, хронични колити, запек, диарии и др. При чернодробно-жлъчни заболявания водата противодейства на възпалителните процеси, подпомага нормалното произвеждане и отделяне на жлъч и подобрява функционирането на черния дроб. При ендокринни заболявания – подагра, диабет, затлъстяване, лечението подобрява обменните процеси и води до желания ефект. Питейното лечение се използва и при професионални интоксикации с олово, живак, бисмут, радионуклеиди, вредни химически вещества и др. Използват се диуретичните свойства на изпитата вода. Питейният метод на лечение и се използва за кариес профилактика, поради завишеното съдържание на флуорид във водата от находището. Другият метод на лечение и профилактика е външното балнеолечение, при което водата оказва влияние чрез температурата и механично. Водата благоприятства кръвоснабдяването и храненето на тъканите, оказва болкоуспокоително въздействие. Чрез кожата в организма проникват нужни за него химически вещества и киселини. Най-често питейното лечение се комбинира с външно и е особено ефективно при ревматични, травматологични, неврологични, гинекологични, сърдечно-съдови и кожни заболявания.

Анализ на минералната вода от Сондаж 6 - ВКП "Вельова баня"

ЛЕГЕНДА
 
marker1   - чешми от извора/сондажа
marker6   - хотели, ползващи вода от извора/сондажа

marker10   - бани, басейни, плажове, лечебни заведения, ползващи вода от извора/сондажа