КАЛНА БАНЯ
 
Първите сведения за банята са още от 1912г. -в книгата „Чепино 1912-1942г.” на агр. Йосиф Ковачев е описано, че между селата Каменица и Лъджене се намира естествен извор на минерална вода, върху който са построени дървени бараки ползващи се за обществена баня.
През 1934г. по инициатива на кмета на с.Лъджене, г-н Йосиф Шнитер, започва изграждането на модерна, минерална баня с две отделения – за мъже и за жени, с два басейна и курни. Като двете бански отделения са били отделени,по между си, само с три метров параван. Дъната на басейните са били непосредствено върху самия естествен извор, на пясък и лечебна кал. От където се предполага и се е утвърдило и името на банята „Кална баня”.Банята е открита  през 1937г.
На 20.май.1949г. с АДС № 275 „Кална баня” е актувана  като държавна собственост.
Започва да се търси удачна форма за нейното стопанисване и подържане, като банята постоянно е на загуба. Най-дълго време, в този период „Кална баня” се стопанисва от СП”Комунално стопанство”.
През 70-те години на ХХ век при извършване строителни работи по обектите на „Голям плувен басейн” и „Корекция коритото на р. Луковица” – минералната вода от естествения извор изчезва. Това налага водоснабдяването на банята да става по тръбопроводи от  Сондаж № 4 „Власа”- находище Каменица – Велинград.
С Решение № 31/22.12.2011г. на Общински съвет Велинтрад „Кална баня” е предоставена за стопанисване от ОП „СИП”.
Минералната вода на „Кална баня” от Сондаж № 4 „Власа, е с дълбок произход, кристално чиста, бистра, хипертермална, слабо минерализирана – до 1гр./л. Водата се характеризира  като силикатно-натриево-хидрокарбонатно-силициево-флорна. Температурата на извора е Т=84  С, а в самата баня Т=39 С. Температурата по ваните е регулируема, по предписание на лекаря. Водата е с  рН – 8.3 и обща минерализация – 551 мгр./л. Съдържа и някои микроелементи, като волфрам, галий, литий, арсен и др. За лечебния процес от по-важно значение е наличието на флуор и метасилициева киселина, като в находище Каменица, където е и водоизточника захранващ банята  , флуор – 8.6 мг./л. и метасилициева киселина – 91. Водата не е подходяща за пиене, а само за банско лечение. Прилага се във вани и басейни за лекуване на ставни, кожни и гинекологични заболявания, заболявания на периферната нервна система и др. по лекарско предписание. Когато се ползват басейните процедурите се правят с потапяне до кръста за 5 – 20 минути, а при използване на вани сърдечната област да е извън водата и процедурите да продължават също от 5 до 20 минути.
Работно време:
- жени: понеделник,сряда, петък, неделя - 8 ч. - 20 ч.
- мъже: вторник, четвъртък, събота - 8 ч.-  20 ч.
Цени:
  • Басейн: – възрастни - 2 лв.; пенсионери - 1 лв.; инвалиди - 1 лв.; деца до 3 г. - безплатно; деца и ученици от 3 г. до 18 г.
  • Вани: единична вана до двама – 4 лв.; две вани в едно помещение до трима - 6 лв.
  • джакузи: за двама - 10 лв.; голямо джакузи за двама - 12 лв.
  • безплатни дни за пенсионери и инвалиди - жени - сряда; мъже - вторник
  • в събота и неделя не се издават билети на пенсионери с намаление

 

kalna banq1.kalna banya2