ВЕЛЬОВА БАНЯ

Вельова баня е един от най-атрактивните исторически паметници във Велинград. Намира се в квартал Лъджене (в обновения парк на края на пешеходната улица), близо до началото на бул. "Хан Аспарух". на десния бряг на река Луковица. Сградата датира от 1640 година.
Легенда разkазва, че няkога бан Вельо, управumел на селаmа, uмал paнu на koжama, но нukakво леченuе не му помогнало. Eднa баба го научuла дa cu npaвu бани в лоkва от eдuн топъл извор. Вельо се излеkувал u на мясmоmо на mозu извор издuгнал баня като извикал игумена Славе на манастира Св. Георги, Гергевана да освети банята. Тя и до днес носи неговото име.
Съгласно Хр. Попконстантинов: „За тези бани споменават още Захариев и Иречек. Те се намират на запад от с.Лъджене, малко надясно от пътя. Тук има няколко минерални извора не далеч един от друг, но само на един извор, най-изобилния е била създадена къпалня.
До преди освобождението било съхранено само водохранилището на на Бан Вельовата баня. След освобождението, игуменът от Баткунския манастир Св.Петър е пожелал да почете паметта на Бан Вельо и със свои или с манастирски средства е построил една малка и слаба сграда, колкото да покрие водохранилището или къпалнята. И така тогава на един от изворите на Вельова баня била построена една малка сграда, насред триъгълна зелена прелестна полянка, покрай която растат млади върби, лески и други дървета. Водата на тази баня е топла, приблизително, колкото водата на Софийската мъжка баня. Къпалнята или както тука казват, хавуза(басейна) на тая баня е 2,5 метра дълъг, толкова широк и 75 с.м. дълбок. На 15-20 крачки на запад и към изток от сградата има още едно малко топло изворче и вероятно затова тази местност е наречена от населението Вельови бани, а не Вельова баня. Количеството на водата е 2 кюнка(„тръба” – мерна единица за дебит).
Вельови бани лежат на триъгълника, с който Западно Чепинско поле се свързва с прохода за Якоруда и се обръща на лъки към р.Луковица.”
За нея Захариев казва: “Казва се Вельова баня, защото била направена от последния Бан Вельо, но после развалена.”
Вельова баня е ползвана и за нелегални срещи на куриерите и членовете на ВМРО с будни граждани от трите села преди Илинденското въстание. Срещите се правели в банята, тъй като тя е в непосредствена близост на пътя за Якоруда, Разлог и Банско и се е намирала в гъст ракитак.
През 1926 г. е пусната отремонтираната и преустроена Вельова баня от Иван Готуранов. Построени са две отделения за къпане и вани. Съблекалните са двуетажни. Захранването с минерална вода на двата басейна и коритата става от извор намиращ се под звата басейна, като водата му се разпределя равномерно по самотек в двата басейна и коритата в двете отделения. През 1976 г. се правят душови отделения към мъжкото и жетско отделения и се правят по 4 корита допълнително.
Мuнералнаmа водa се характеризира като натриево-сулфатно-силициево-хидрокарбонатно-флуорна с рН 9,8, температура 430С и минерализация от 335 мг/литър. Използва се за балнеолечение, без да се охлажда. Подходяща за външно, пuтeйно u uнхалацuонно леченuе пpu шupok kръг на заболяванuя от възпалuтелен u дегенератuвен xapakтep.Полезна е за лечение на стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни, ставни заболявания, нарушения на периферната нервна система и др.. Инхалации се прилагат при редица белодробни заболявания и патологични процеси на горните дихателни пътища. Използваната мuнерална вoдa е бuстра, безцветна, без мирис u с прuятен вkyc. Процедурumе се извършват в басейнu и вани.
Индикации за лечение и профилактика:
1. Стомашно-чревни,
2. Чернодробно-жлъчни заболявания
3. заболявания на бъбреците (включително и камъни в тях}
4. Нарушения на периферната нервна система и др.,
5. За инхалация се прилага при редица нетуберколозни белодробни заболявания и патологични процеси на горните дихателни пътища.
6. Използва се за балнеолечение, без да се охлажда. Процедурите се извършват в басейн и вани.
7. За пиене се ползва водата от извор №11, който е сходен по минерален състав с водата на Вельова баня.
Приложение:
Пиенето на минералната вода става по указание на лекаря и под негово наблюдение и контрол. Водата се пие 3-4 пъти дневно по 400-500 куб.см., бавно, на глътки, обикновено преди хранене. Най-резулнанивно е лечението, продължаващо 25-30 дни. Питейното лечение трябва да се съчетава с балнеологични процедури, диетично хранене, парафинолечение, ЛФК и др. При недостатъчно лечебен ефект необходимо е пиенето да продължи и след напускане на курорта, като след 2-3 месеца се повтори санаториалната обстановка.

Работно време: Жени: понеделник и сряда 11 ч. - 18 ч., събота 7 ч. - 19 ч.  Мъже: вторник 11 ч. - 18 ч., неделя 7 ч. - 19 ч.
Цени: Басейн - 5 лв, вана за 1 човек - 5 лв, вана за 2 човека - 6 лв, деца до 6 г. - безплатно, деца от 6 г. до 12 г. - 2 лв. Във вторник и сряда за пенсионери - 3 лв, и за инвалиди I група - безплатно.  
 
veliovaVeliova2velyova4veliova3velyova5